UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARINING 4-9-SINFLAR O‘QUVCHILARI UCHUN IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR

Mazkur imtihon materiallarini tijorat yo‘lida ko‘paytirish taqiqlanadi
Imtihon materiallarini ochish uchun Adobe Reader dasturi kompyuterda o‘rnatilgan bo‘lishi kerak