ANIQ, TABIIY, IJTIMOIY VA FILOLOGIYA FAN YO'NALISHLARI BO'YICHA TAYANCH MAKTABLAR UCHUN METODIK TAVSIYALAR


O'quv materiallarini ochish uchun Adobe Reader dasturi kompyuterda o‘rnatilgan bo‘lishi kerak