http://dxarid.uzex.uz/ru/bestoffer/lot/7177064/    -  Televizor, telefon apparati, velosiped   - Olimpia viloyat boskichi  goliblarini ragbatlantirish uchun

http://dxarid.uzex.uz/ru/bestoffer/lot/7156945/   -  Telefon apparati  -  saylov uchastkalari uchun


http://dxarid.uzex.uz/ru/bestoffer/lot/7156918/     -  Kompyuter jamlanmasi va printer   -   saylov uchastkalari uchun


http://dxarid.uzex.uz/ru/bestoffer/lot/7156916/    -   Kompyuter jamlanmasi  -   saylov uchastkalari uchun


http://dxarid.uzex.uz/ru/bestoffer/lot/7147745/    -     Shaxmat doskasi va shaxmat figuralari    -    Ta’lim muassasalari uchun


http://dxarid.uzex.uz/ru/bestoffer/lot/7145031/    -   Shaxmat soati va elektron sekundamer   -   Ta’lim muassasalari uchun


http://dxarid.uzex.uz/ru/competitive/lot/7132322/  -   Kumir tashish xizmati   -  Ta’lim muassasalari uchun


http://dxarid.uzex.uz/ru/competitive/lot/7112867/   -   Kumir tashish xizmati   -  Ta’lim muassasalari uchun


http://dxarid.uzex.uz/ru/competitive/lot/7112862/   -   Kumir tashish xizmati   -  Ta’lim muassasalari uchun


http://dxarid.uzex.uz/ru/competitive/lot/7112852/    -   Kumir tashish xizmati   -  Ta’lim muassasalari uchun


http://dxarid.uzex.uz/ru/competitive/lot/7112831/   -   Kumir tashish xizmati   -  Ta’lim muassasalari uchun