"Ma'rifat" gazetasi veb sayti marifat.uz

 
"Xalq ta'limi" ilmiy metodik jurnalining rasmiy veb sayti. xtjurnali.zn.uz
 
 
 
 
 
 
 
"Ziyokor sadosi' Navoiy viloyati haftalik ilmiy-ma'rifiy gazetasi ziyokor-sadosi.uz