(29.08.1997 yil 464-I-son, kuchga kirish sanasi 30.09.1997 )

 (29.08.1997 yil 463-I-son, kuchga kitish sanasi 28.03.1998 )

 (02.01.2014 yil O'RQ-364-son, kuchga kirish sanasi 03.07.2014  )

( 27.12.1996 yil 367-I-son, kuchga kirish sanasi 14.01.1997)